Brendovi

• Niskonaponska sklopna i zaštitna oprema 

Automatski osigurači, kompaktna modularna oprema, releji, ‘’solid-state’’ releji, kontaktori, motorski zaštitni prekidači, rastavljači i prekidači opšte namene, kasetni razvod, kondenzatorske baterije, aktivni uređaji za filtraciju viših harmonika, univerzalni motorski kontroleri, ‘’soft-start’’ uređaji, kleme i prateća oprema za ožičenje, "pametne instalacije".

•  Srednjenaponska oprema 

Rastavljači snage, prekidači, zaštitni motorski prekidači, odvodnici prenapona, izolatori, kablovske glave, račve i završetci.

• Frekventni regulatori 

niskonaponski:
a) kompaktni regulatori – jednostavni pogoni pumpi, ventilatora, rampi, kapija, namotačice, transporteri sa kontrolom u otvorenoj povratnoj sprezi (ACS55 / 0,18 – 2,2 kW; ACS150 / 0,37 – 4 kW)

b) regulatori za klasične i za pogone visokih performansi (servo pogoni) – regulacija u otvorenoj/zatvorenoj povratnoj sprezi po brzini/momentu/poziciji, softver za aplikaciju namotavanja/odmotavanja, pogodni su za aplikacije u papirnoj, tekstilnoj, štamparskoj industriji, mogućnost integracije kartica za davače brzine/pozicije kao što su enkoderi/rezolveri, mogu se koristiti za pogone asinhronih i sinhronih motora (ACS355 / 0,37 – 22 kW; ACSM1 / 0,75 – 110 kW)

c) standardni regulatori – specijalizovani za pogone pumpi, ventilatora i kompresora, skalarna i vektorska kontrola, pogodni za HVAC aplikacije, kumulativni brojač ušteđene energije, dva nezavisna PID procesna regulatora, upravljanje damperima i ventilima, estimator brzine protoka fluida, ‘’anti-jam’’ funkcija za prevenciju zagušivanja pumpi i mnoge druge (ACS310 / 0,37 – 22 kW; ACS/ACH550 / 0,75 – 355 kW)

d) industrijski regulatori – pogodni su za sve aplikacije kao što su pumpe i ventilatori, kranovi i dizalice, motalice, transporteri, ekstruderi i kompresori, linije za testiranje vozila, procesne linije, valjaonice lima, prese, mikseri, izgurivači. Specijalni softveri za aplikaciju motalica, ‘’master/follower’’ aplikaciju kod višemotornih pogona, softver za kranove. Originalni algoritam  upravljanja asinhronim i sinhronim  motorima sa Direktnom  Kontrolom  Momenta – DTC (Direct Torgue Control). Proizvode se u više serija: regulatori za montažu na zid, sa regeneracijom energije, nisnim nivoom harmonika, slobodnostojeći, asemblirani u ormanu, vodom hlađeni, kompaktni i modularni (ACS800 / 0,55 – 5600 kW), stepen zaštite od IP20 do IP54

srednjenaponski:
a) ACS1000 – za postojeće ili nove motore snage od 315 – 5.000 kW.
b) ACS2000 – za postojeće ili nove motore snage od 315 – 1.000 kW.
c) ACS5000 – za postojeće ili nove motore snage od 5 – 24 MW.
DC regulatori:
a) standardni – 2-kvadrantni i 4-kvadrantni, za struje od 20 – 1.000A i napone od 200 – 500V, trofazno napajanje (DCS400)
b) industrijski – 4-kvadrantni, fleksibilna i modularna struktura, 6-pulsni i 12-pulsni ispravljač, za snage do 18 MW, napon od
230 – 900V (1.200V). U zavisnosti od snage, isporučuje se kao kompaktni regulator ili asembliran u orman. Širok opseg aplikacija u metalskoj, papirnoj, štamparskoj, tekstilnoj, drvnoj industriji, industiji gume i plastike, ski liftovima, el. magnetima, rudnicima i površinskim kopovima, primena za proces elektrolize, punjenju baterija i sl. (DCS800)

•  Srednjenaponska oprema 

Rastavljači snage, prekidači, zaštitni motorski prekidači, odvodnici prenapona, izolatori, kablovske glave, račve i završetci, uljni i suvi transformatori.

•  Kontrolni sistemi

PLC
•  AC500-eCo – PLC za male sisteme, programiranje u 6 programskih jezika (IEC 61131-3), softver za programiranje kompatabilan sa serijom AC500, SCADA bazirana na CoDeSys softveru
•  AC500 – konfigurabilan PLC, pogodan kako za male tako i za velike sisteme, širok opseg izbora CPU jedinice, programiranje u 6 programskih jezika (IEC 61131-3), podržava komunikacije kao što su Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, CANopen, ArcNet, CS31, Ethernet Modbus TCP/IP, Serijsku komunikaciju (RS232, RS485), CPU jedinice podržavaju do 4 komunikacione kartice (istih ili različitih komunikacija)

Operator Paneli
•  CP400 – 32-bitni RISC procesor, prikazivanje teksta i slike, podržava dodatno pogramiranje u makrou i leder dijagramu, ‘’on-line’’ i ‘’off-line’’ simulacija, mogućnost postavljanja kontrole pristupa u 9 nivoa, 4 MB ‘’flash’’ memorije, napajanje 24VDC ± 15%, temperatura ambijenta 0 – 50°C, stepen zaštite IP65, komunikacioni portovi RS232, RS422, RS485 i Ethernet, poseduje preko 100 drajvera za PLC uređaje različitih proizvođača (Siemens, Modicon, GeFanuc, Omron, Mitsubishi, Schneider-Electric, Koyo..)

SCADA

•  Instrumentacija i analitika  

 •  Instrumentacija merači protoka, temperature, pritiska, nivoa, aktuatori i pozicioneri, papirni/bezpapirni pisači i kontroleri
•  Analizatori
•  Analizatori provodnosti, aluminijuma i čelika, PH analizatori, gasni analizatori, analizatori amonijaka.

•  Sistemi kablovskih razvoda

 •  Metalni kablovski regali, lestvičasti kablovski regali, konzole, montažni profili, prateći montažni pribor
limeni, aluminijumski i plastični parapetni sistemi razvoda, plastične kanalice za energetske i signalne provodnike, šlicovani pvc kanali za šemiranje ormana
energetske i komunikacione priključnice za sve sisteme razvoda, ukrasne maske i prateća galanterija
•  Sistemi podnog razvoda (za betonske podove i duple podove), podne priključne kutije, stubići (klasični, teleskopski, specijalni)

• Grejni kablovi i prateća automatika 

 •  grejne mreže – podno električno grejanje stanova, stepeništa, ulaza/prilaza, kolskih vaga.
•  grejni kablovi – prateće električno grejanje spoljašnjih i unutrašnjih cevovoda, rezervoara, ventila, pumpi, oluka i slivnika.
•  Priključnice, sklopke, aut. osigurači, razvodne stanske table (kompletan proizvodni program)

• Osvetljenje (LED, fluo, inkadescentno) 

 •  unutrašnje: opšte, protiv-panično, dekorativno
•  spoljašnje: javno osvetljenje, osvetljenje parking prostora, dekorativno osvetljenje fasada objekata.

© Cps ing Novi sad 2012 - 2023. Powered by Yellow Pages