Reference

POSLOVNI OBJEKAT KOMPANIJE BLAGOJEVIĆ

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““]

[/wpcol_1third] [wpcol_2third_end id=““ class=““ style=““] • Glavni projekat električnih instalacija ‘’jake’’ i ‘’slabe’’ struje:
– elektroenergetska instalacija opšteg i protivpaničnog osvetljenja,
priključnica i HVAC sistema
– gromobranska instalacija sa temeljnim uzemljivačem
– instalacija telefonskih priključnica i računarska ethernet mreža
(100/10 Mb/sec, FTP cat. 6)
– instalacija ručne dojave požara[/wpcol_2third_end]


 

AUTOMATIKA MAŠINE ZA KROJENJE ZAVESA – ’’MEGA’’

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third][wpcol_2third_end id=““ class=““ style=““]• Glavni projekat automatike
• Isporuka ormana automatike
• Funkcije upravljanja radom pneumatike stezanja platna, upravljanja radom
ultrazvučnog noža i pogonom translacije noža
• Upravljanje i regulacija brzine translacije noža pomoću frekventnog
regulatora tipa ACS150 – ABB
• Parametrizacija frekventnog regulatora, stručni nadzor nad montažom i
puštanje pogona u rad
[/wpcol_2third_end]

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third_end]


 

MIREX doo – HALA I

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_2third_end id=““ class=““ style=““]• Glavni projekat električnih instalacija ‘’jake’’ i ‘’slabe’’ struje za
hale ukupne površine ≈ 5.000m²:

– elektroenergetska instalacija unutrašnjeg opšteg i
protivpaničnog osvetljenja, spoljašnjeg osvetljenja parking prostora i
komunikacija, instalacija priključnicai HVAC sistema
– gromobranska instalacija sa temeljnim uzemljivačem
– instalacija telefonskih priključnica i računarska ethernet mreža
(100/10 Mb/sec, FTP cat. 6), strukturno kabliranje
– instalacija automatske adresabilne dojave požara i centralni sistem video
nadzora na bazi IP tehnologije
[/wpcol_2third_end]


 

DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA I GASA – SAVABIEN, SURČIN

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_2third_end id=““ class=““ style=““]• Stabilna instalacija detekcije i dojave požara
− izrada stabilne instalacije za detekciju i dojavu požara
− adresabilni sistem marke ’’Detectomat’’ – Nemačka
− kombinacija optičkih i termičkih javljača, sa neophodnim brojem ručnih
javljača na putevima evakuacije
− centrala poseduje GSM komunikator
[/wpcol_2third_end]

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_2third_end id=““ class=““ style=““]• Stabilna instalacija detekcije i dojave zemnog gasa
− izrada stabilne instalacije za detekciju i dojavu gasa
− adresabilni sistem marke ’’Duran’’
− realizovan je aktivni sistem zaštite sa funkcijom automatskog zatvaranja
dotoka zemnog gasa iz mreže pomoću specijalnog elektromagnetnog
ventila
− projekat realizovan sa firmom ’’OMEGA guard’’ iz Beograda
[/wpcol_2third_end]

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third_end]


 

HALA ZA SEPARACIJU OTPADA ’’DUBOKO’’

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third_end]
• Električne instalacije ’’jake’’ i ’’slabe’’ struje
− izrada kablovskih trasa sa pnk (Rehau/BAKS)
− energetske i komunikacione instalacije procesne linije za separaciju otpada, puštanje u rad
− spoljašnje i unutrašnje opšte i protiv-panično osvetljenje
− razvodni ormani i table (ABB)
− centralna kompenzacija reaktivne energije kapaciteta 125 kVAR-a (ABB i Enerlux)
− združeni uzemljivač objekta i gromobranska instalacija sa ranostartujućom hvataljkom tipa ’’Leader’’
(Delta Technology)
− prenaponska zaštita (Delta Technology)
− izrada projekta izvedenog objekta električnih instalacija

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third_end]

• Stabilna instalacija detekcije i dojave zemnog gasa
− izrada stabilne instalacije za detekciju i dojavu gasa
− adresabilni sistem marke ’’Duran’’
− realizovan je aktivni sistem zaštite sa funkcijom automatskog zatvaranja
dotoka zemnog gasa iz mreže pomoću specijalnog elektromagnetnog ventila
− projekat realizovan sa firmom ’’OMEGA guard’’ iz Beograda

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third_end]


 

DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA – TELENOR (Novi Sad)

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_2third_end id=““ class=““ style=““]

• Adresabilni sistem detekcije i dojave požara za regionalni centar
kompanije Telenor u Novom Sadu
• adresabilni sistem marke ’’Detectomat’’ – Nemačka
• centrala poseduje GSM komunikator, SCADA sistem za nadzor i
upravljanje, funkcionalnost sa video nadzorom (CCTV), vezu sa
postojećom centralom za stari deo objekta
• sistem protiv paničnog osvetljenja
• projekat realizovan sa firmom ’’OMEGA guard’’ iz Beograda

[/wpcol_2third_end]


 

INDIVIDUALNI STAMBENI OBJEKAT (VILA) – NOVI SAD

[wpcol_1third id=““ class=““ style=““][/wpcol_1third] [wpcol_2third_end id=““ class=““ style=““]

• Glavni projekat električnih instalacija ‘’jake’’ i ‘’slabe’’ struje:
– elektroenergetska instalacija opšteg, ambijentalnog i protivpaničnog
osvetljenja, priključnica i klimatizacije
– gromobranska instalacija sa temeljnim uzemljivačem
– instalacija telefonskih priključnica, kablovske televizije i video
interfonskog sistema

[/wpcol_2third_end]

© Cps ing Novi sad 2012 - 2023. Powered by Yellow Pages